Ars Louvent

Ars Louvent

اسم های دیگر

مشخصات شخصیت Ars Louvent アルス・ローベント

اسم انگلیسی

Ars Louvent

اسم ژاپنی

アルス・ローベント

درباره Ars Louvent

پسر بزرگ خانواده اشراف ضعیف لوونت، او در دنیایی دیگر تناسخ یافت و مهارت ارزیابی را به دست آورد. او از مهارت های خود برای جستجوی افراد مستعد پنهان شده در سراسر جهان استفاده می کند تا به رعیت او تبدیل شود و قصد دارد در دنیای پرتلاطم خود یک شاه نشین بی رقیب ایجاد کند.