Charlotte Reis

Charlotte Reis

اسم های دیگر

مشخصات شخصیت Charlotte Reis シャーロット・レイス

اسم انگلیسی

Charlotte Reis

اسم ژاپنی

シャーロット・レイス

درباره Charlotte Reis

دختر یتیمی که بدون خویشاوند در قلعه شهر قناره زندگی می کرد. به دلایلی، زمانی که توسط آرس و دوستانش نجات یافت، او در حال فرار از برده ها بود.