Tousouchuu: Great Mission

Tousouchuu: Great Mission

انیمه های مشابه

مشخصات انیمه Tousouchuu: Great Mission

نوع

تلویزیون

تعداد قسمت

نامشخص

وضعیت پخش

در حال پخش

زمان پخش

یک شنبه ساعت03:30

مدت زمان

23 دقیقه

فصل پخش

بهار 1402

شخصیت های انیمه Tousouchuu: Great Mission

خلاصه انیمه Tousouchuu: Great Mission

بر اساس ورایتی شو ژاپنی به همین نام. داستان این انیمه در آینده زمانی اتفاق می افتد که انسان به دلیل تغییرات آب و هوایی زمین به ماه مهاجرت کرده است. این انیمه عناصر خاص خود را مانند درام انسانی بقا در زمینه های متنوعی را در خود جای داده است که کشورها و دوره هایی مانند شیبویا، ژاپن دوره ادو و لندن را محو می کند.

انیمه های مرتبط (0 عدد)

نقد و بررسی درباره انیمه Tousouchuu: Great Mission