Dr. Stone: Science Future

Dr. Stone: Science Future

انیمه های مشابه

مشخصات انیمه Dr. Stone: Science Future

نوع

تلویزیون

تعداد قسمت

نامشخص

وضعیت پخش

به زودی

زمان پخش

نا مشخص

مدت زمان

نامشخص

فصل پخش

نامشخص

شخصیت های انیمه Dr. Stone: Science Future

خلاصه انیمه Dr. Stone: Science Future

فصل چهارم دکتر استون.

نقد و بررسی درباره انیمه Dr. Stone: Science Future